Selfbehoud 2019

Selfbehoud het die stryd oorwin en het op Vrydag 27 September 2019 veilig teruggekeer na Wilgedraai Voortrekkerkamp te De Bank.

‘n Spesiale gedig is aan elke Vikingkryger oorhandig wie die stryd oorwin het!

Ad vitem paramus, non mihi, non tibi, sed nobis …

Ons berei voor vir die lewe, nie vir my nie, nie vir jou nie, maar vir ons!

Selfbehoud gedig