Wilgedraai Selfbehoud

Die “ultimate” Selfbehoud

Die doel van Wilgedraai Selfbehoud is om die verkenner deur die toepassing van persoonlike en interpersoonlike vaardighede te ontwikkel en begelei om tydens fisiese en psigiese uitdagings hulleself te kan handhaaf.

Dit kan saamgevat word as: “ONTDEK jouself, KEN jouself, WEN jouself, JY KAN!”

Waardes

Moed: ʼn Wilgedraai Selfbehouder sal gaan waar ander terugdeins, sal doen wat ander nie kan regkry nie en sal die onmoontlike aandurf en oorwin.

Kameraadskap: ʼn Wilgedraai Selfbehouder sal altyd daar wees vir sy/haar Selfbehoudmakkers. Non mihi, non tibi, sed nobis: Nie vir my nie, nie vir jou nie maar vir ons.

Integriteit (met goeie inbors): ʼn Wilgedraai Selfbehouder soek nie roem of glorie nie, ook nie verering of lofprysing nie. Hy/Sy sal die hoogste waardes, beginsels en etiek handhaaf en nooit van sy/haar plig wegskram nie.

Geloof: ʼn Wilgedraai Selfbehouder weet dat wat ook al met hom/haar mag gebeur, ongeag in watter situasie hy/sy hom-/haarself bevind, dat die Skepper van Wilgedraai altyd daar is vir hom/haar.

Kursusleier

Willem Scholtz

Kontaknommer: 082 823 9446
E-posadres: selfbehoud@wilgedraai.co.za

Willem is al vir bykans tien jaar die kursusleier van Selfbehoud. Hierdie veteraan Voortrekker beklee verskeie leiersposisies oor sy loopbaan op alle vlakke binne die Beweging. Hy koester ʼn besonderse passie vir waterwerk en is Wilgedraai jaarliks ʼn hoogtepunt. Selfbehoud is vir hom ʼn roeping en ʼn geleentheid om ʼn verskil in mense se lewens te maak. Hierdie kursus bied nie net fisiese en psigiese uitdagings aan die verkenners nie maar ook aan elke instrukteur – dit bied elkeen die geleentheid om meer van jouself te ontdek, jouself beter te leer ken, en om jouself (oor en oor) te wen. Selfbehoud is vir hom ʼn leefwyse!

Scroll to Top