Orde van die Anker

Dienslewering deur volwassenes in Die Voortrekkers is ‘n integrale deel van Die Voortrekkers se sukses.Elke kamp het sy/haar unieke manier om volwassenes te bedank vir hulle diensbaarheid. Wilgedraai Voortrekkerkamp oorhandig die Orde van die Anker in drie (3) verskillende katogorieë gebaseer op jare diens gelewer:  Brons (5 jaar), silwer (10 jaar) en Goud (15 jaar).

Vanjaar is die Orde van die Anker weer toegeken:

Orde van die Anker – Brons: Chris Smit, Danie Putter, Elsa Schnetler, Hendri Havenga, Jeno van Biljon, Cobus Muller, Natius Moolman, Nicoleen Thirion, Sarita van Wyk, Tanja Lange, Zandria Jordaan en Marius Snyman.

Orde van die Anker – Silwer: David van Wyk, Johan Lehmann en Nicol Jacobs.

Orde van die Anker – Goud: Stefan Swart, Wynand Manders en Willem Scholtz

Ons Hoofleier, Dr. Danie Langner, meld die volgende insake diensbaarheid in Die Voortrekkers se 2018 jaarblad:

” ‘n Markus 9 en 10 dink die statusgeoriënteerde dissipels hulle verdien beter. Hulle stry onder mekaar wie die grootste en die belangrikste leier is. Jesus help hulle vinnig reg. Wie Hom wil volg, moet ’n dienaar wees. Om te dien, is baie belangriker as om te verdien. 

Die belangrikste vraag is nie meer wat ek verdien nie, maar hoe ek ander kan dien, selfs ten koste van myself. In Die Voortrekkers is diensbaarheid nie ’n onbekende woord nie.

Diensbaarheid is die polsslag van die beweging. Dit is die hartklop waarmee daar oor dekades gewerskaf, gewoeker, geskaaf, geskuur en gebou is. Aan ons fasiliteite, maar veral aan ons kinders se karakter en lewens. oortrekkers kan nie oor leierskap praat sonder om dit nie met diensbaarheid en verantwoordelikheid in verband te bring nie. 

Dankie aan elke diensbare Voortrekker wat met woord en daad diensbaar leef. Deur diensbaar te leef, bring ons Voortrekkers nie net hoop waar mense of die omgewing stukkend is nie, maar skep ons ook ’n toekoms vir ons taal, ons kultuur en ons erfenis.”

Baie geluk en baie dankie aan elkeen wie ‘n verskil maak!