Kampinligting

Dokumente

Laat inskrywings

Sperdatum vir inskrywings

Saterdag 31 Augustus 2019 (Inskrywings sal na hierdie datum gesluit word en geen verdere inskrywings sal aanvaar word nie.)

Betalings

Betalings word aanlyn deur middel van Wilgedraai se webblad hanteer en nie deur die kommando’s nie. Ten einde in te skryf vir Wilgedraai Voortrekkerkamp word beide ʼn in­skry­wingsvorm en betaling vereis. Om jou of jou kind se plek op die kamp te verseker, is ʼn deposito van ten minste 50% van die totale kampkoste nodig. Vir afbetalingsopsies en -reëlings kan Nicoleen Thirion gekontak word by administrasie@wilgedraai.co.za. Die uitstaande balans moet teen Saterdag 31 Augustus 2019 betaal wees. Indien daar nie aan hierdie bepalings voldoen word nie, verbeur jy jou of jou die kind se inskrywing vir die kamp (en vir die kursus).

Betalings kan aan Wilgedraai Voortrekkerkamp gemaak word by:

Rekeningnaam: Wilgedraai Voortrekkerkamp
Bank: FNB
Rekeningnommer: 623 8308 8088
Takkode: 205 609
Verwysing: Soos verskaf met die voltooiing van die inskrywingsvorm

Indien ʼn EFT gedoen is moet die bewys van betaling aan inskrywings@wilgedraai.co.za gestuur word.

Wilgedraai geen tjeks of kontant aanvaar nie en kwitansies sal per versoek uitgereik word.

Aanmelding

Saterdag 21 September 2019

 • Seilkuns
 • Vaandrigte
 • Selfbehoud

Sondag 22 September 2019

 • Oewervernuf
 • Varswaterkunde
 • Roeikunde
 • Varswaterhengel
 • Kampmedia
 • Ruiterkuns
 • Motorbootkunde

Indien jou kind se kursus Sondag begin maar hy/sy alreeds Saterdag op die kamp aan­meld is daar ʼn addisionele fooi van R35 betaalbaar. Daar sal ook verwag word dat jou kind help met die opslaan en inrig van die kamp.

Vertrek

Saterdag 28 September 2019 om 11:00 (Indien jy en/of jou kind die kamp vroeg moet verlaat, moet daar vooraf met die Kampleier ʼn reëling getref word. Niemand mag die kamp sonder toestemming verlaat nie.) Let daarop dat al die kursusse ʼn minimum by­wooningsperiode het en indien jou kind nie vir ten minste daardie periode die kursus bygewoon het nie, mag Wilgedraai Voortrekkerkamp nie die betrokke kenteken toeken nie.

Vervoer

Sien Wilgedraai Voortrekkers se inskrywingsvorms om vir jou of jou kind ʼn plek op die bus te bespreek. Indien daar nie van die kamp se busvervoer gebruik word nie, moet jy vir jouself of jou kind vervoer reël na en van die kamp.

Die volgende vervoeropsies is beskikbaar:

Opsie 1Eie vervoerR0
Opsie 2Bus: Saterdag (retoer)R380
Opsie 3Bus: Saterdag (een rigting)R220
Opsie 4Bus: Sondag (retoer)R380
Opsie 5Bus: Sondag (een rigting)R220
Opsie 6Bus: Vanaf die kamp terug (een rigting)R220

Busse vertrek Saterdag en Sondag vanaf Hoërskool Menlopark om 07:00, stop by Highveld Engen 1 Stop en vertrek op 08:00 na die kamp.

Busse vertrek Saterdag 28 September 2019 om 11:00, stop om 13:00 by die Highveld Engen 1 Stop en arriveer om 14:00 by Hoërskool Menlopark.

Verblyf

Kinders moet hulle eie tente saambring. Dit moet verkieslik ʼn twee- of driemantent wees. Ons kry van tyd tot tyd ʼn donderstorm so daar word aanbeveel dat genoeg ordentlike tentpenne saamgebring word. Wilgedraai Voortrekkerkamp voorsien nie tente vir verblyf nie.

Daar is beperkte slaapplekke in die chalets en houthuisies vir volwassenes. Slaapplek sal toegeken word soos volledige inskrywings en betalings verwerk word. Indien ʼn volwassene nie in ʼn chalet of houthuisie wil bly nie, moet hulle self ʼn tent of karavaan saambring.

Kostes

Vir meer inligting rakende die kursusse en maksimum aantal inskrywings besoek ons Kursusbladsy.

NAAM KENTEKEN(S) MAKS. GR. PRYS
Oewervernuf Oewervernuf (O) 25 7 R1 150
Varswaterkunde Varswaterkunde (O)
Waterveiligheid (B)
Riviere (O)
60 8 R1 150
Roeikunde Roeikunde (V)
Waterveiligheid (B)
36 9 R1 230
Varswaterhengel Varswaterhengel (V)
Waterveiligheid (B)
20 9 R1 250
Seilkuns Seilkuns (V)
Seilvernuf (V)
36 10 R1 330
Kampmedia Fotografie (V) 10 9, 10, 11 R1 150
Ruiterkuns Ruiterkuns (V)
Anglo-Boereoorlog (A)
20 10, 11, 12 R1 330
Vaandrigte Waardes (C)
Leierskap (L)
Selfverdediging (B)
Tradisionele Spele (A)
12 10, 11, 12 R1 200
Motorbootkunde Motorbootkunde (V) Waterveiligheid (B) 20 11, 12 R1 630
Selfbehoud Varswaterselfbehoud (B) 24 11, 12 R1 180
Mas Luitenante   Volw. R1 200

Kostes sluit in:

 • Verblyf vir sewe of agt nagte (afhangende wanneer daar aangemeld word)
 • 21 etes oor die loop van die kamp
 • ʼn Kursuspet
 • ʼn Kamphemp
 • Basiese kursusmateriaal

Inpaklyste

Inpaklyste sal op die webblad gepubliseer en uitgestuur word nadat die kamp se in­skry­wings gesluit het.

Aanlyn winkel

Daar is verskeie items te koop in Wilgedraai se aanlyn winkel by die volgende skakel:  www.wilgedraai.co.za/winkel/. (Die aanlyn winkel sal slegs beskikbaar wees indien jy as ʼn gebruiker op die webblad ingeteken is. Indien jy nie ʼn gebruikersrekening het nie, gaan jy eers een moet skep.)

Snoepie

Daar sal deur die loop van die kamp ʼn snoepie beskikbaar wees. Hierdie snoepie is egter kontantloos. Ouers kan vir hulle kinders snoepiegeld oorbetaal deur middel van die aanlyn winkel. Hierdie geld sal dan op die Verkenner se bandjie (wat hulle by registrasie ontvang) geplaas word. Hierdie bandjie se strepieskode word dan gebruik om te betaal vir items by die snoepie. Ouers kan selfs gedurende die kamp nog snoepiegeld deur middel van hierdie proses vir hul kinders laai.

Navrae

Navrae kan aan navrae@wilgedraai.co.za gestuur word. Van daar sal dit na die betrokke kampbestuurslid verwys word, wat dit sal opvolg.

Vir die kursusleiers se kontakinligting besoek gerus die Kontakinligtingbladsy.

Bepalings en voorwaardes

Kursusbeperkinge

 1. ʼn Persoon mag slegs vir een kursus ingeskryf word.
 2. ʼn Kind mag slegs ingeskryf word vir ʼn kursus wat vir sy/haar betrokke graadgroep aangebied word.
 3. Let daarop dat elke kursus slegs ʼn beperkte aantal kursusgangers kan akkommodeer. Indien die maksimum bereik word, sal geen verdere inskrywings vir die kursus aanvaar word nie.
 4. Inskrywings vir ʼn kursus kan sonder aankondiging gesluit word op die diskresie van die kampleier en sal die betrokke opsie van die inskrywingsvorm verwyder word.
 5. Vir al die inligting rakende die kursusse kan op Wilgedraai Voortrekkerkamp se webblad verkry word by www.wilgedraai.co.za/kursusse/.
 6. Alle inskrywings word aanlyn hanteer word en geen blokbesprekings deur kommando’s sal meer aanvaar word nie.

Indeling van volwassenes by kursusse

 1. Die kursusleier is verantwoordelik om hulle span instrukteurs en fasiliteerders saam te stel.
 2. Indien ʼn volwassene by ʼn spesifieke kursus wil diens doen, kan die volwassene dit met die betrokke kursusleier bespreek alvorens die volwassene inskryf.
 3. Volwassenes wat vir die eerste keer op Wilgedraai Voortrekkerkamp kamp is onderhewig aan die bywoning en voltooiing van die Mas Luitenantekursus (oriënteringskursus vir nuwe volwas­se­nes).
 4. Die finale indeling van volwassenes by kursusse berus by die kampleier in oorleg met die betrokke kursusleier.
 5. Seilkuns en Selfbehoud het ʼn keuringsproses vir instrukteurs en ʼn volwassene kan slegs op uitnodiging diens lewer by hierdie kursusse.

Onttrekkings

 1. Indien dit onmoontlik geraak het vir iemand om Wilgedraai by te woon, nadat die hy/sy ingeskryf het, mag hulle onttrek.
 2. Dit sal hoog op prys gestel word indien ʼn ander persoon in die plek van die onttrekking kan kom kamp.
 3. Indien dit nie moontlik is nie, kan die volgende reëling getref word:
  1. As ʼn persoon voor Saterdag 31 Augustus 2019 onttrek sal Wilgedraai 100% van die kampgelde terugbetaal word.
  2. As ʼn persoon voor Saterdag 7 September 2019 onttrek sal Wilgedraai 50% van die kampgelde terugbetaal.
  3. As ʼn persoon na Saterdag 7 September 2019 onttrek sal Wilgedraai ongelukkig geen van die kampgelde terugbetaal nie omdat daar reeds uitgawes aangegaan is.
 4. Enige versoek om ʼn persoon te onttrek kan aan die Adjunkkampleier: Administrasie, Nicoleen Thirion by administrasie@wilgedraai.co.za gestuur word.

Rekonsiliasie

 1. Kommando’s kan op enige tyd ʼn lys van hul inskrywings aanvra. Die Adjunkkampleier: Admi­ni­strasie sal spoedig werk daarvan maak.
 2. Kommando’s sal nadat die inskrywings gesluit het ʼn rekonsiliasielys ontvang.
 3. Indien daar enige navrae is rakende ʼn spesifieke inskrywing of transaksie kan die navraag aan administrasie@wilgedraai.co.za die Adjunkkampleier: Administrasie, Nicoleen Thirion gestuur word by.

Sigarette, drank, dwelmmiddels en items van ʼn seksuele aard

 1. Die gebruik of besit van enige sigarette en e-sigarette deur kinders is verbode.
 2. Die gebruik of besit van waterpype (hubbly bubblies), drank, dwelmmiddels en items van ʼn seksuele aard is vir kinders en volwassenes streng verbode.

Vrywaring

 1. Die standaard vrywaring vir jeuglede van die Voortrekkers is van toepassing en deur ʼn kind in te skryf aanvaar die ouer of wettige voog sodanige vrywaring. Dié vrywaring kan verkry word by www.wilgedraai.co.za/vrywaring-jeuglede/.
 2. Die standaard vrywaring vir volwasse lede van die Voortrekkers is van toepassing en deur hom-/haarself in te skryf aanvaar die volwassene sodanige vrywaring. Dié vrywaring kan verkry word by www.wilgedraai.co.za/vrywaring-volwasselede/.
 3. ʼn Inskrywing vir Wilgedraai Voortrekkerkamp impliseer dat hierdie bepalings en voorwaardes verstaan en nagevolg sal word en dat die kind/volwassenes sy/haar besittings sal onderwerp om deursoek te word, deur lede van die kampdagbestuur, in die geval van ʼn oortreding of waar so ʼn oortreding vermoed word.
 4. Indien gevind word dat ʼn persoon hierdie beleid oortree, kan die persoon aangesê word om die kamp te verlaat.