COVID-19-Regulasies

Vervoer

Busse

Temperature sal geneem word voor kampeerders op die busse klim. Kampeerders met ʼn koors sal nie op die bus toegelaat word nie. Daar sal ʼn register wees wat voltooi moet word. Kampeerders moet maskers op die busse dra en omdat die rit nie as ʼn langafstandrit beskou word nie, kan die busse tot volle kapasiteit gevul word.

Private vervoer

Temperature sal by die hek geneem en die betrokke register sal voltooi word. Kampeerders met koors sal dadelik die terrein moet ontruim.

Verblyf

Tente

Kampeerders moet so vêr moontlik alleen ʼn twee of driemantentjie slaap. Waar dit nie moontlik is nie, kan slegs 50% van die tent se kapasiteit aangewend word. Tente sal by die betrokke kursusarea opgeslaan word en kursusgangers van verskillende kursusse sal dus nie ʼn ten kan deel nie.

Houthuisies, chalets en die groot huis

Slegs 50% van die kapasiteit mag aangewend word en sal kampeerders na goeie oordeel deur die kampdagbestuur ingedeel word.

Aktiwiteite

Kursusse

Kursusse word uitmekaar gespasieer. Kursusse word afsonderlik hanteer en sal so vêr moontlik nie kontak met mekaar hê nie. Kursusgroepe sal ook apart eet. Temperature van kursusgangers sal per kursus op ʼn daaglikse basis gemeet en die betrokke register voltooi word. Waar ʼn kampeerder koors het, sal hy/sy dadelik afgesonder word en die nodige reisreëlings sal dadelik getref word om die kampeerder tuis te kry sodat hy/sy die nodige mediese sorg kan kry.

Elke kampeerder sal ʼn kursusbuff ontvang wat hy/sy kan gebruik as ʼn masker. Verder ontvang elke kampeerder ʼn botteltjie handreiniger. Daar sal ook deur die loop van die kamp handreiniger by noodhulp beskikbaar wees en kan kampeerders nog gaan haal soos nodig.

Kampaktiwiteite

Daar sal slegs twee geleenthede wees waar die hele kamp bymekaar gaan kom: Kampopening en -afsluiting (daar sal nie ʼn sokkie wees nie). Tydens hierdie geleenthede sal kampeerders en groepe in die buite lug bymekaar kom en uitmekaar gespasieer word.

Aandprogramme, stortbeurte en ander algemene aktiwiteite sal slegs binne kursusverband hanteer word. Hierdie gemeenskaplike ruimtes wat gedeel word sal gereeld skoongemaak word en sal ekstra aandag aan higiëne gegee word (dit sal ook die kombuis en opwasareas insluit).

Scroll to Top